Torpet i skogen

Det ensliga torpet låg djupt inne i skogen. Här sägs mörker och skräck härskat tills det övergavs och revs. Ett par kilometer nordväst om Lohärads kyrka drar Kristineholmsvägen förbi en kalhuggen och delvis utdikad mosse på vänster hand om vägbanan. Strax innan, mitt emot det ännu bevarade torpet Slätten, gick Läs mer…