Den jämrande rösten

En människa i uppenbar plåga genererar nästan alltid medlidande. Om du vet att denna människa redan är död förvandlas medlidandet dock lätt till skräck. Den smala kantiga Hustegafjärden skär likt en kniv in i Lidingös hjärtland. Vid dess södra strand ligger villaområdena tätt, men på motsatta sidan är det en Läs mer…