Gravkumlet på Klockareberget

På bergets topp ligger ett gravröse där allt må vara dött, men knappast stilla för det. Här lurar skuggorna och oförklarliga ljussken sägs nattetid driva sitt spel kring platsen. Strax ovanför tunnelbanan i Hallunda ligger en skogig bergrygg som ger intryck av att ha blivit över när förortsbebyggelsen växte upp, Läs mer…