Ett hemsökt hus

Att ett slott med självaktning ska ha sitt eget spöke är nära nog en oskriven regel, men på Häringe kommer de i dussintal, och inte bara om natten. Det har sagts om Häringe och trakten däromkring att den är det sällsammaste på hela Södertörn. Från de stora svarta gjutjärnsgrindarna, längs Läs mer…