Bergshammars iskalla brud

En vacker ung kvinna i brudslöja sägs gå i allén vid Bergshammars slott, men de som mött henne har aldrig velat förnya den fasansfulla bekantskapen. I de flacka markerna kring Fogdö kyrka ligger små trädklädda höjder som öar i ett hav. Vinden drar vågor genom åkrarna, och kyrktornet sticker upp Läs mer…