Den döda på Stavsund

I den gamla herrgården drar någonting mörkt och skrämmande genom salarna. Här rör sig inte bara de levande, utan även de döda i allra högsta grad. Vid stranden av det smala Norrsundet som skiljer Ekerö från Helgö ligger Stavsunds herrgård inklämd mellan jordbruksmarken och de täta vassruggarna. Platsen känns säregen Läs mer…