Länsmannens vålnad

Han hus är rivet, själv är han död. Ändå vägrar han lämna platsen. Mitt i miljonprogramsbebyggelsen i Hallunda ligger historiens skärvor och förvånar. Bortom villaområdet på andra sidan Botkyrkaleden sticker Hallunda herrgård upp sina skorstenar mellan knotiga trädstammar, och bland betonghusen vid Brunnaskolan syns en bjärt röd och pietetsfullt vårdad Läs mer…