Fantombilen

Det finns många teorier om varför döda skulle vilja gå igen. Hat, illvilja och onda gärningar dominerar de flesta, men fantombilen i Byrsta backe vakar över resande och lär till och med ha räddat liv. Några kilometer söder om Vårsta viker en avtagsväg från länsväg 225 rätt ut i markerna. Läs mer…