Fotsteg i natten

Hasande steg, knackningar i väggar och tak. Spökrummet på Riddersvik bevarar sin hemlighet och sina väsen. Mitt emot Färingsö vid stranden av Mälaren ligger sedan ett par århundraden Riddersviks herrgård. När huset byggdes i mitten av 1700-talet låg det långt ute på landsbygden, idag har dess forna ägor till största Läs mer…