Etikett: Erken

  • Spökskjutsen

    Spökskjutsen

    Någonting oformligt svart gör vägen förbi Lohärads kyrka osäker om natten. Det sägs att det är en mördad man som gång på gång gör sin sista färd i en hästskjuts. Strax söder om sjön Erken, i en avkrok mitt mellan Norrtälje och Edsbro, ligger Lohärads kyrka och kurar bredvid de gamla skolbyggnader där en gång […]