Rösten på kyrkogården

Kyrkogården är oftast en rofylld plats dit man kan dra sig tillbaka för att få vara ifred med sina tankar. Det är också en plats där de dödas antal vida överstiger de levandes, och där friden ibland kan vara väldigt ytlig. Under slutet av 1700-talet rasade en idag helt bortglömd Läs mer…