Klotet ur underjorden

Det nattliga ljuset i likboden gjorde honom nyfiken. Många gånger skulle han sedan förbanna denna nyfikenhet, och önska att han bara gått förbi. Mitt bland åkrarna mellan Norrtälje och Uppsala tronar Gottröra kyrka med bastanta vitkalkade gråstensmurar. Dess mäktiga torn syns lång väg i det flacka landskapet, en månghundraårig påminnelse Läs mer…