Iskall vind

Sakta öppnades dörren, och ur det kompakta mörkret därinnanför drog en vindkåre genom rummet, en iskall vind vars ursprung var graven. Mitt på den uppländska slätten, som här har betydligt fler drag av skog än slätt, ligger bruksorten Gimo. De stora fabriksanläggningarna med sina vidhängande och något opersonliga radhus- och Läs mer…