Ovälkommet besök

Glada gäster är ett välkommet avbrott i de dagliga rutinerna. Döda gäster dock mindre så, och om de envisas med att återkomma natt efter natt kan det till och med bli riktigt otrevligt. Nästan längst ut på Fogdölandets nordöstligaste hörn ligger Hässelbyholms vita slott. I en kuperad jordbruksbygd där åkrar Läs mer…

Skogsfruns förbannelse

I det gamla 1600-talsslottet Görväln finns inget spöke, ingen ande eller vålnad. Det gör det istället runt knutarna, och ve den som råkar möta henne. Från villaområdet utanför Jakobsbergs station ringlar en smal väg till synes rätt ut i skogen. Den leder efter ett tag förbi begravningsplatsen och Görvälns gamla skola, Läs mer…