Onda runor

Ur skrift kan man hämta kunskap, men all text är inte upplyftande och framför allt är inte all kunskap bra. Det finns saker det är bäst att inte känna till.  Vid stranden av Väddöviken strax utanför Ortala by hittar man Sjöhagens gård. På ängen mellan själva gården och det gamla Läs mer…