Ovälkommet besök

Glada gäster är ett välkommet avbrott i de dagliga rutinerna. Döda gäster dock mindre så, och om de envisas med att återkomma natt efter natt kan det till och med bli riktigt otrevligt. Nästan längst ut på Fogdölandets nordöstligaste hörn ligger Hässelbyholms vita slott. I en kuperad jordbruksbygd där åkrar Läs mer…