Likvagnen

En svart likvagn sägs ibland köra upp på gårdsplanen utanför Mellingeholms försvunna herrgård, ett ekipage från de dödas värld här för att hämta en levande med sig till graven. Trakten mellan Frötuna medeltidskyrka och sjön Limmaren bjuder på omväxlande intryck vid snart sagt varje steg. Åkrar och ängar, hagar och Läs mer…