Herrarna på gravfältet

Högt över sjön reser sig det gamla gravfältet bland snår och buskar. Här sägs Backhagsherren med sitt folk sitta till tings ännu efter mer än tusen år. På västra sidan av Skohalvön, alldeles intill stranden av mälarviken Gorran, stiger landet brant. Här är en uråldrig trakt där gravfält, högar, stensättningar, Läs mer…