Den osynlige

Någonting hotfullt och osynligt drev sitt elaka spel om nätterna i den gamla gården tills den slutligen övergavs. Nu har någon flyttat in igen. Några kilometer öster om Riala medeltidskyrka ligger en gård med det suggestiva namnet Vargsättra. I hagarna intill betar kor, och på avstånd hörs en traktors morrande, Läs mer…