Etikett: Sankt Görans kyrka

  • Sjukhusnatt

    Sjukhusnatt

    Bland de oroligt sovande patienterna går en blek skepnad vars ankomst väntas med bävan. Dess besök sägs båda död eller olycka för den vid vars säng den stannar. Högt på åsen över Lindhagensgatan och Drottningholmsvägen ligger Sankt Görans sjukhus med sitt gytter av byggnader i alla upptänkliga stilar. Likt ett lidandets tempel målet för sjuka […]