Mannen i grönt

På Kumla finns en gäst ingen lyckats bli av med. En som stannat i hundratals år och vars närvaro både lockat och skrämt. Från Trollbäckens centrum leder den kilometerlånga Kumla allé rätt ut mot Drevviken. Omgivningarna är knappast inspirerande, och av själva allén märker man ingenting förrän under de sista Läs mer…

Helveteshunden

En vacker gammal kyrka i ett uråldrigt jordbrukslandskap. Och i dess inre en svart best från underjorden. I Södertörns böljande jordbrukslandskap ligger Sorunda kyrka. Här har varit centralort sedan urminnes tider, någonting det stora antalet gravfält och tingshögar vittnar om. Trots jordskiften och ändrade levnadssätt är Sorunda än idag till Läs mer…