Varelsen i Ällmora träsk

Under näckrosornas blad döljer sig en gåta som hittills inte blivit löst. Någonting illasinnat sägs bo i sjön som förr kallades Trollsjön, kanske inte utan fog. Mellan Erstaviken och Ällmorafjärden slingrar sig den långa och smala Brevikshalvön ut mot Jungfrufjärden och havet. Stränderna är branta, och bebyggelsen endast villor och Läs mer…