Greve Bondes hämnd

Ur de tjocka murarna kommer en oförklarlig kyla. En förnimmelse av ondska som får några att se sig oroligt över axeln, medan andra blankt vägrar gå in. Strax utanför Johannelunds tunnelbanestation ändrar förortsbebyggelsen karaktär. På andra sidan Maltesholms- och Lövstavägens dubbla barriär finner man sig plötsligt stående framför ett tvättäkta Läs mer…