Rösten på kyrkogården

Kyrkogården är oftast en rofylld plats dit man kan dra sig tillbaka för att få vara ifred med sina tankar. Det är också en plats där de dödas antal vida överstiger de levandes, och där friden ibland kan vara väldigt ytlig. Under slutet av 1700-talet rasade en idag helt bortglömd Läs mer…

Gengångaren i skidbacken

En skidbacke är en plats för nöje, lek och glädje. I lampornas klara ljus känns onda makter främmande, men bortom strålkastarna och den smala uthuggningen i skogen lurar hatet hos en död man. Strax ovanför Saltsjöbanans ändstation vid Solsidan reser sig ett berg klätt i mörk och tät barrskog. När Läs mer…