Det oroliga Nora

När barnen springer från lek till lek fylls den gamla gården med liv, men få av dem skulle troligen leka där om de kände platsens rykte, och framför allt vad som händer där nattetid. Mitt bland den villabebyggelse som i alla upptänkliga stilar och byggnadssätt strösslar området ovanför Mörby centrums Läs mer…