Etikett: Poltergeist

  • En poltergeist flyttar in

    En poltergeist flyttar in

    En poltergeist lär vara bland de mest hotfulla av alla övernaturliga väsen. Den slår sönder saker och ger sig på människor. Kanske är det därför Lilla Flysta gård inte längre finns kvar. Mellan Sundby och Bällsta i Spånga ligger ett stycke obebyggd mark, liksom bortglömd vid exploateringen av området. Kring Bällstaån är det öppen äng […]

  • En poltergeist i predikstolen

    En poltergeist i predikstolen

    En kyrka är en plats för bön, men många av de böner som sänts till himlen från Danderyds kyrka har varit böner om hjälp att få bort det onda väsen som driver sitt nattliga spel i det gamla templet. Dold bakom E18:s massiva trafikflod ligger Danderyds kyrka. I stilla ro i den lantliga oas man […]