Den osynlige

Någonting hotfullt och osynligt drev sitt elaka spel om nätterna i den gamla gården tills den slutligen övergavs. Nu har någon flyttat in igen. Några kilometer öster om Riala medeltidskyrka ligger en gård med det suggestiva namnet Vargsättra. I hagarna intill betar kor, och på avstånd hörs en traktors morrande, Läs mer…

Svart magi

Från gudomliga uppenbarelser till svart magi och djävulsdyrkan kan vägen förefalla lång. Den som tror detta har dock knappast besökt Skederids uråldriga gråstenskyrka. Den som viker av riksväg 77 söderut vid Finsta kommer efter något hundratal meter till Skederids allé. Den passerar tätt under det gamla bygravfältet på den för Läs mer…