De dödas röster

Där en gång festerna avlöst varandra sägs den glada stämningen med åren ersatts av någonting vakande och illvilligt. Det är inte helt säkert att du vill veta vad rösterna viskar i den stora ljusgården. Norr om Humlegården i Stockholm finns några kvarter som sällan besöks av andra än dem som Läs mer…