Rösten på kyrkogården

Kyrkogården är oftast en rofylld plats dit man kan dra sig tillbaka för att få vara ifred med sina tankar. Det är också en plats där de dödas antal vida överstiger de levandes, och där friden ibland kan vara väldigt ytlig. Under slutet av 1700-talet rasade en idag helt bortglömd Läs mer…

Prästens vålnad

Munsö urgamla kyrka ligger tyst, men inte övergiven nattetid. Här går vålnaden av en präst som inte kan få ro i graven. Munsö är sitt namn till trots inte längre någon ö, utan hänger ihop med Ekerö som ett långt krokigt finger i Mälarens mage. Här är idag ett spritt Läs mer…

Spökmuggen

Antika föremål har sin charm, sin patina, och sin utstrålning. Och ibland även väsen som inte borde kunna existera. Att dricka öl ur stop är en många hundra år gammal, och idag i det närmaste försvunnen sedvänja. Det kan tyckas tråkigt när traditioner upphör, men i vissa speciella fall finns Läs mer…

Vålnaden i vattnet

Genom Karlbergskanalens stilla vatten drar en strid ström fritidsskeppare och turistbåtar under dygnets ljusa timmar. På natten är det en helt annan sorts väsen som stör dess frid. Karlbergskanalen förbinder Ulvsundasjön med Karlbergssjön och markerar gränsen mellan Stockholm och Solna. Om den idag är ett stilla bakvatten var den förr Läs mer…

Hatet ur graven

Under träden vid Bromma kyrka står gravarna tätt, men alla döda sover inte, och än mindre tycker de om de levande. Bromma kyrka byggdes strategiskt invid Mälaren, och lär vara Stockholms äldsta bevarade byggnad. Idag, nära niohundra år senare, är vattnet långt borta, och kyrkan ligger insprängd i ett villaområde. Läs mer…